Huisapotheker

Als u aan een chronische aandoening lijdt, heeft u baat bij een persoonlijke begeleiding van uw medicatie.
Onze belofte
Door ons als huisapotheker te kiezen, krijgt u doorlopende opvolging afgestemd op uw noden!
Volledig overzicht van uw medicatiehistoriek
Om na te gaan of een geneesmiddel veilig is voor u, registreren we alle voorgeschreven geneesmiddelen die u in de apotheek komt halen systematisch in uw farmaceutisch dossier.
Altijd een juist medicatieschema
We zorgen voor een compleet en betrouwbaar overzicht met praktische informatie van al uw medicatie. Ook stellen we dit beschikbaar voor uw (huis)arts en andere zorgverstrekkers.
Samenwerking met zorgverstrekkers
We werken samen met uw (huis)arts en andere zorgverstrekkers voor het uitvoeren van uw behandeling en zijn de contactpersoon voor informatie over uw medicatie.
Persoonlijke begeleiding
We begeleiden u in het goed gebruik van uw genees­middelen en reiken hulpmiddelen aan als u problemen zou ondervinden met uw medicatie.
Meer informatie
Waarom moet ik toestemming geven om mijn gegevens te delen?
Opdat we onze rol als huisapotheker zouden kunnen vervullen, zal u gevraagd worden om een dubbele toestemming te geven.

De eerste is een toestemming voor 'voortgezette farmaceutische zorg'. Dat betekent dat we een dossier zullen bijhouden waarin we naast de geneesmiddelenhistoriek ook het advies dat we u gegeven hebben, registreren. Dat laat ons toe een begeleidingsgesprek voor te stellen voor het goed gebruik van uw geneesmiddelen.

De tweede is de geïnformeerde toestemming voor het elektronisch uitwisselen van uw gezondheidsgegevens tussen zorgverleners die u behandelen: uw 'eHealth Consent'. Die is noodzakelijk voor een goede communicatie tussen die zorgverleners. Het verbetert ook de samenwerking en de efficiënte opvolging van uw behandeling. Wij, uw arts of mutualiteit kunnen die toestemming eenvoudig voor u registreren, of u kan het ook zelf doen op de website www.patientconsent.be.
Hoeveel kost deze dienstverlening?
Deze dienstverlening is volledig ten laste van het ziekenfonds. Er wordt u dus geen persoonlijk aandeel aangerekend.
Hoe kan ik een huisapotheker kiezen?
Door een overeenkomst te ondertekenen met ons als apotheker van uw keuze. Daarin geeft u ons toestemming om als uw huisapotheker op te treden.
Ben ik verplicht om een huisapotheker kiezen?
De keuze voor een huisapotheker is volledig vrij. Net zoals bij de huisarts, kunt u één huisapotheker kiezen voor de persoonlijke opvolging van uw medicatie. U kiest uiteraard zelf of u persoonlijk begeleid wil worden door een huisapotheker of niet. Bij afwezigheid van uw huisapotheker kan een andere apotheker die in dezelfde apotheek werkt, uw opvolging verzorgen.
Hoe kan ik veranderen van huisapotheker?
U kan op elk ogenblik van huisapotheker veranderen. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen, is een nieuwe huisapotheker aanduiden. Als u geen opvolging meer wenst, kunt u uw huisapotheker ook gewoon vragen om de overeenkomst stop te zetten.
Hebben andere apothekers toegang tot mijn dossier?
Tijdens de wachtdienst, op uitstap of omdat het u zo uitkomt, kunt u een beroep doen op een andere apotheker. Die kan immers de belangrijkste gegevens over uw medicatie raadplegen, omdat uw huisapotheker die informatie deelt in het gedeeld farmaceutisch dossier. Zo bent u steeds zeker van een veilige aflevering.
Wenst u meer te weten over wat deze dienstverlening voor u kan betekenen?
Aarzel niet om ons er over aan te spreken of ons te contacteren.